Program leczenia zaburzeń lipidowych

Dla Pacjenta

Klinika rozpoczęła program leczenia zaburzeń lipidowych (hipercholesterolemii rodzinnej) przy pomocy aferezy LDL w systemie absorbcyjnym DALI w lutym 2014 roku.
afereza Dali-1
W dniu 28.02.2014 miał miejsce pierwszy zabieg z użyciem tej techniki.
W dniach 1-2.07.2014 w Klinice odbyło się szkolenie z aferezy LDL z użyciem nowej metody – kaskadowej filtracji przy pomocy systemu MONET.
Jest to wysokoefektywna technika usuwania cholesterolu LDL u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.

Facebook