Spotkania edukacyjne dla młodzieży o transplantacji

Aktualności, Dla Pacjenta

Fundacja Pro Renum we współpracy z Poltransplantem w dniach 8-15.08.2018. będzie organizatorem warsztatów pod hasłem „Transplantacja może uratować życie”. Spotkania będą odbywać się w strefie Cywilizacja w czasie Ogólnopolskiego Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku.

Główne cele spotkań to:

  • Przedstawienie informacji dających podstawy do świadomego wyboru: akceptacji lub sprzeciwu wobec dawstwa narządów
  • Zachęcenie do rozmowy w gronie bliskich na temat dawstwa narządów

Do realizacji zadań warsztatowych została przygotowana strona internetowa www.przeszczepzycie.pl
Akcja wspierana jest przez grant firmy Roche Polska.

Facebook