Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:

Choroby nerek
Diagnostyka i leczeniem w zakresie chorób nerek, w tym także skojarzonych z chorobami tkanki łącznej, zwłaszcza wymagających zaawansowanych procedur diagnostycznych (np. biopsji nerki) czy leczniczych (np. plazmaferezy), nadciśnienia nerkopochodnego. Opieka nad chorymi przed i po przeszczepieniu nerek.
Leczenie nerkozastępcze
W ramach leczenia nerkozastępczego jednostka prowadzi chorych hemodializowanych (ośrodek dializ z 13 stanowiskami dializacyjnymi) oraz dializowanych otrzewnowo (CADO/ADO).
Porady ambulatoryjne
Wysokospecjalistyczna działalność usługowo-lecznicza naszego ośrodka obejmuje świadczenia w zakresie hospitalizacji, porad ambulatoryjnych, prowadzenia programów lekowych oraz leczenia nerkozastępczego i obejmuje całość chorób nerek (w tym opiekę przed i po przeszczepieniu nerki z uwzględnieniem leczenia ewentualnych powikłań).
Programy lekowe
W ośrodku prowadzone są programy lekowe:
leczenia chorych z niedokrwistością w okresie przeddializacyjnym (preparaty czynników stymulujących erytropoezę i leczenia chorych hemodializowanych z towarzyszącą wtórną nadczynnością przytarczyc (cynakalcet).

Czytaj więcej

Poznaj nasz zespół

ciechanowski

Prof. dr hab. n. med.
Kazimierz Ciechanowski

Choroby wewnętrzne, nefrologia, transplantologia kliniczna, diabetologia
tel.: 91 466 11 97

domanski

Prof. dr hab. n. med.
Leszek Domański

Choroby wewnętrzne, nefrologia, transplantologia kliniczna
tel.: 91 466 12 01

różański

Prof. dr hab. n. med.
Jacek Różański

Choroby wewnętrzne, nefrologia, transplantologia kliniczna
tel.: 91 466 12 01

Kędzierska

dr hab. n. med.
Karolina Kędzierska

Choroby wewnętrzne, nefrologia, transplantologia kliniczna
tel.: 91 466 11 99

[/column]

Skontaktuj się

O klinice

oklinice

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM dysponuje 40 łóżkami szpitalnymi, w tym trzema na sali monitorowanej. Zapewniamy fachową opiekę medyczną oferując szeroki wachlarz usług na bardzo wysokim poziomie.

Czytaj więcej

Oświadczenie woli

Nie zabieraj swoich narządów do nieba – pobierz i wypełnij oświadczenie woli dawcy.

oswiadczenie woli

Pobierz oświadczenie woli


Facebook