Klinika

nasz zespół

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM

zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:

 • chorób nerek, w tym także skojarzonych z chorobami tkanki łącznej, zwłaszcza wymagających zaawansowanych procedur diagnostycznych (np. biopsji nerki) czy leczniczych (np. plazmaferezy)
 • nadciśnienia nerkopochodnego
 • opieki nad chorymi przed i po przeszczepieniu nerek
 • leczenia zabiegowego ostrej i schyłkowej niewydolności nerek z zastosowaniem hemodializ oraz dializy otrzewnowej
 • terapii zatruć, zwłaszcza wymagających stosowania technik leczenia nerkozastępczego
 • wykonywania stałego dostępu naczyniowego dla celów leczenia nerkozastępczego (cewniki ostre, cewniki permanentne
 • innych chorób internistycznych, zwłaszcza o tle endokrynnym i reumatologicznym

Wysokospecjalistyczna działalność usługowo-lecznicza naszego ośrodka obejmuje świadczenia w zakresie hospitalizacji, porad ambulatoryjnych, prowadzenia programów lekowych oraz leczenia nerkozastępczego i obejmuje:

 • całość chorób nerek (w tym opiekę przed i po przeszczepieniu nerki z uwzględnieniem leczenia ewentualnych powikłań)
 • schorzenia endokrynne
 • schorzenia reumatologiczne
 • choroby przemiany materii
 • nadciśnienie tętnicze

 

Porady ambulatoryjne świadczone są w zakresie następujących specjalności:

 • nefrologia
 • transplantologia (głównie u chorych po przeszczepieniu nerki)

W ramach leczenia nerkozastępczego jednostka prowadzi chorych:

 • hemodializowanych (ośrodek dializ z 13 stanowiskami dializacyjnymi)
 • dializowanych otrzewnowo (CADO/ADO).

W ośrodku prowadzone są programy lekowe:

 • leczenia chorych z niedokrwistością w okresie przeddializacyjnym (preparaty czynników stymulujących erytropoezę
 • leczenia chorych hemodializowanych z towarzyszącą wtórną nadczynnością przytarczyc (cynakalcet)

Główne zainteresowania badawcze w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM to:

 • ocena efektów oraz powikłań leczenia immunosupresyjnego pierwotnych i wtórnych (toczniowe zapalenie nerek i zapalenia naczyń) kłębuszkowych zapaleń nerek
 • diagnostyka i możliwości terapii chorych z ADPKD
 • możliwości Indywidualizacji leczenia nekozastępczego u osób w wieku podeszłym oraz chorujących na cukrzycę
 • optymalizacja nawyków żywieniowych oraz rehabilitacja ruchowa u pacjentów w różnych stadiach przewleklej choroby nerek
 • prognostyczna wartość oceny patofizjologii pobranej nerki na jej funkcję po przeszczepieniu
 • wpływ stresu oksydacyjnego na przeszczepiany narząd

 

 

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM dysponuje 40 łóżkami szpitalnymi, w tym trzema na sali monitorowanej. Zapewniamy fachową opiekę medyczną oferując szeroki wachlarz usług na bardzo wysokim poziomie. W zakresie diagnostyki oferujemy możliwość wykonania podstawowych i zaawansowaych badań laboratoryjnych mikrobiologicznych i serologicznych. Badania obrazowe (ultrasonografia, zdjęcia RTG, tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny) prowadzone są na najnowocześniejszym w rejonie sprzęcie. Współpraca ze specjalistami w zakresie innych dziedzin medycyny pozwala nam kompleksowo rozwiązywać wiele problemów diagnostycznych i terapeutycznych.

 

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Stomatologiczno-Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu zarówno w programie polskojęzycznym jak i anglojęzycznym. Dysponujemy miejscami specjalizacyjnymi w dziedzinie chorób wewnętrznych (33 miejsca), nefrologii (15 miejsc) i transplantologii (10 miejsc). Prowadzimy również cząstkowe staże specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii.

Facebook